De Standaard: “N-VA wil eigen onderwijsvisie ‘sterker doordrukken”

De N-VA legde deze regeerperiode al een zware claim op onderwijs. Voor partijvoorzitter Bart De Wever is het nog niet genoeg.

Brussel’We moeten de onderwijslijn van de N-VA de volgende legislatuur sterker doordrukken.’ Partijvoorzitter Bart De Wever reageerde dit weekend via Twitter op de waarschuwingen van experts als Dirk Van Damme (DS 1 september) en WouterDuyck (UGent) dat het de verkeerde richting uitgaat met ons onderwijs. Verschillende studies, onder meer de Pisa-onderzoeken van de Oeso, gaven al hetzelfde aan.

Het klonk als een toegeving dat de partij het thema wat verwaarloosd zou hebben, terwijl net het omgekeerde het geval is. De N-VA, De Wever zelf in de eerste plaats, zette ook de voorbije jaren al flink haar stempel op het onderwijs. De partij slaagde erin om nieuwe ideeën door te drukken of integendeel tegen te houden. De onderwijshervorming, waarbij de partij erin slaagde om de plannen voor een brede eerste graad bij te sturen, bestempelde De Wever al eens als ‘een homerun’ voor zijn partij.

Dan is de bekentenis dat er de volgende keer wat meer op onderwijs gehamerd moet worden, wat raar. Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) wees er zelf op in haar reactie: ‘Dit is een vreemde tweet na vier jaar samen regeren en historische oplossingen vinden, waarbij de N-VA nooit nalaat om haar grote aandeel te benadrukken. Als het van mij afhangt, zou ik graag nog enkele maanden daadkrachtig voortbesturen.’

‘Cruciaal thema’

De N-VA maakt overigens geen vier maar al veertien jaar deel uit van de Vlaamse regering. Maar het moge duidelijk zijn dat voor de partij de bijsturing van het onderwijs nog maar net is ingezet. Vooral aan de ‘nivellering’ van het onderwijs naar onderen, waarachter de partij de invloed van de onderwijskoepels vermoedt, stoort de N-VA zich mateloos. Onlangs ging ze nog zwaar in het verzet toen het

katholiek onderwijs aankondigde een uur Nederlands in het secundair onderwijs te schrappen om een uur ‘mens en maatschappij’ te kunnen geven. Dat strookt voor de partij niet met de tanende leesscores van de Vlaamse scholieren.

En dus zal de partij van het onderwijs ook een inzet maken voor de komende parlementsverkiezingen en – al werd dat niet met zoveel woorden gezegd – zo mogelijk ook de minister van Onderwijs leveren. ‘Onderwijs is voor Vlaanderen een cruciaal thema’, zegt de specialist van de N-VA, Vlaams Parlementslid Koen Daniëls. ‘We willen opnieuw ambitie in ons onderwijs brengen en elk talent maximaal ontwikkelen. Onze welvaarts- en verzorgingsstaat kan alleen maar blijven draaien als iedereen meedoet.’

Vakkennis

Minister van Onderwijs Crevits legde dit weekend haar werven voor de rest van haar regeertermijn op tafel (DS 1 september). De N-VA voegt er nu de hare aan toe. De partij zet vooral in op de vorming van leerkrachten, die nu al een niet-bindende toelatingsproef kunnen afleggen. ‘De basiscapaciteit van onze kandidaat-leerkrachten is te zwak’, vindt Daniëls. ‘We moeten tegen sommige studenten durven te zeggen de ze eerst hun algemene en hun vakkennis moeten bijwerken.’

Wim Winckelmans

(verschenen in De Standaard, 3 september 2018, PDF)

Comments are closed.

Post Navigation