New Publication in Logopedie

De impact van tweetaligheid op het herstel van fonologisch begrip bij personen met afasie

Binnen de afasierevalidatie staan we aan de vooravond van het introduceren van neuroplasticiteitsgerichte diagnostiek. Neuroplasticiteitsgericht onderzoek is niet alleen sensitiever dan pen-en-papiertaken, het geeft ons ook een betrouwbaar zicht op de manier waarop de hersenen zich reorganiseren tijdens het afasieherstel (plasticiteit). Bovendien doen educatie en globalisering het aantal meertalige afasiepatiënten toenemen, wat het belang van meertaligheid binnen dit onderzoek in de verf zet. Het doel van deze studie is om de impact van tweetaligheid op de cerebrale reorganisatie van fonologisch begrip na een beroerte te meten en een correlatie tussen de elektrofysiologische en de
gedragsmatige resultaten in kaart te brengen. Het auditief fonologisch discriminatievermogen werd gemeten bij 17 personen met afasie (6 mono- en 11 bilingualen, 41-71 jaar) en dit op twee tijdstippen binnen het herstel van afasie. De resultaten van dit onderzoek geven aan dat bilinguale afasiepatiënten meer mogelijkheden hebben om hun verwerkingssnelheid
te verbeteren, wat resulteert in een verkorting van de latentietijd van de Mismatch Negativity in de loop van de tijd. Vermoedelijk is dit gerelateerd aan de cognitieve controlemechanismen waarop bilingualen kunnen
terugvallen, terwijl monolingualen enkel beroep kunnen doen op restoratieve mechanismen.

De Letter, M., Cocquyt, E-M., Cromheecke, O., Criel, Y., De Cock, E., De Herdt, V., Szmalec, A., & Duyck, W. (2020). De impact van tweetaligheid op het herstel van fonologisch begrip bij personen met afasie. Logopedie juli-augustus, 86-99. PDF available here.

Comments are closed.

Post Navigation