Mixen maar

Kinderen halen wel degelijk profijt uit een meertalige opvoeding. Hun hersenen blijven langer fit en ze presteren beter op school, om maar enkele voordelen te noemen. Maar er zijn ook valkuilen.

Toon een meertalige een plaatje van een boot’, zegt Wouter Duyck, psycholinguïst aan de Universiteit Gent. ‘Zijn hersenen zullen meteen aan de slag gaan. “Boot”, zullen ze denken, maar tegelijk ook “boat” en “bateau”. Want hebben mensen eenmaal een extra taal geleerd, dan kunnen ze die nooit meer uitzetten. Dan speelt die altijd door hun hoofd, al zijn ze zich daar niet steeds van bewust.’

Meertaligheid heeft daarmee niet enkel voordelen, zegt Duyck. ‘Al gaat het om milliseconden: een meertalige verwerkt een tekst altijd nét iets trager dan een eentalige. Precies vanwege alle dwarsverbindingen die hij legt.’

(verschenen in De Standaard, 05/11/2013, http://m.standaard.be/cnt/dmf20131104_00823721//)

Leave a Reply

Post Navigation