Extra examentijd moet onderwijs toegankelijker maken

Nora Sleiderink 17 januari 2020

De hogeschool Odisee geeft alle studenten extra tijd om hun examens af te leggen. Ook andere instellingen van het hoger onderwijs overwegen studeren zo inclusiever te maken.

De hogeschool Odisee, die campussen heeft in Brussel en Aalst, geeft deze examenperiode aan al haar studenten extra tijd om hun examens af te leggen. Normaal gezien kunnen enkel studenten met een functiebeperking, zoals ADHD of dyslexie, dergelijke faciliteiten krijgen. Daar hebben ze dan een attest voor nodig. Maar veel studenten willen zo’n attest niet aanvragen, onder meer omdat ze bang zijn voor de negatieve reacties van docenten en medestudenten. Bovendien zijn niet alle beperkingen erkend, waardoor iemand met zware faalangst doorgaans geen recht heeft op extra examentijd. Dat levert onnodige drempels op om hoger onderwijs te kunnen volgen.

Om aan die problemen tegemoet te komen heeft de hogeschool beslist iedereen een derde meer tijd te geven. Als er tot nu toe drie uur uitgetrokken werd om het examen te maken, mag wie dat wil daar een uur langer over doen. ‘We willen het onderwijs zo inclusief mogelijk maken’, zegt Karen De Leenheer van Odisee. ‘Daardoor vallen geen studenten uit de boot die baat hebben bij de faciliteiten, maar die om een of andere reden niet krijgen.’

Er zijn ook veel tegenstanders van de maatregel. ‘Dit is een kenmerkend symptoom van een kwalijke evolutie’, zegt Wouter Duyck, professor cognitieve psychologie aan de UGent. ‘We moeten studenten net leren omgaan met uitdagingen, in plaats van ze er angstvallig van af te schermen. Anders komen ze onvoorbereid in een wereld terecht die helemaal niet functioneert zoals Disneyland.’

Volgens De Leenheer loopt het zo’n vaart niet. Zo kan een docent nog altijd tijdsdruk opleggen als dat tot de leerdoelstellingen van het vak hoort. ‘Maar bij de meeste vakken wil de docent dat niet toetsen. We willen vooral bereiken dat het een doordachte keuze is als toch tijdsdruk wordt opgelegd’, zegt ze.

Naast de extra examentijd zijn ook andere faciliteiten voortaan voor alle studenten van Odisee beschikbaar. Het gaat onder meer over prikkelarme boxen om afleiding te vermijden, het mogen eten en drinken tijdens het examen en de mogelijkheid een schriftelijke vraag luidop voorgelezen te krijgen.

Ondanks de controverse ligt de optie om meer examentijd te geven ook bij andere hogescholen en universiteiten op tafel. Ook de KU Leuven onderzoekt de mogelijkheid. ‘We hebben een bevraging gedaan bij professoren en studenten en zijn nu bezig met de verwerking’, zegt vicerector studentenbeleid Hilde Feys. Een duidelijke conclusie is er nog niet. ‘We hopen in de loop van dit semester aanbevelingen te kunnen doen.’

Verschenen in De Tijd, 17 januari 2020

https://www.tijd.be/nieuws/archief/extra-examentijd-moet-onderwijs-toegankelijker-maken/10199785

Comments are closed.

Post Navigation