New lab publication in Journal of Vocational Behavior: How interest fit relates to STEM study choice: Female students fit their choice better

Het UGent SIMON project rond studieoriëntatie heeft het debat over meer vrouwen in techniek en wetenschap opnieuw geopend. Hoewel vrouwen nog steeds een minderheid zijn in de technische STEM studierichtingen, toch blijken deze studentenaantallen niet het volledige verhaal te vertellen. Wij bepaalden de interesseprofielen van mannelijke en vrouwelijke studiekiezers, en van de opleidingen die ze kiezen. Hieruit bleek dat de interesseprofielen van vrouwen veel sterker overeenkomen met het profiel van de gekozen richting dan mannen. Volgens onderzoek zijn vrouwen dus meer geïnteresseerd in de gekozen studierichting dan mannen, ook wanneer ze voor een STEM richting kiezen. Bovendien sluiten de interesses van onze toekomstige vrouwelijke wetenschappers en ingenieurs niet alleen beter aan bij hun gekozen studierichting, maar ook anders. Zo weegt een hogere mate van onderzoeksnieuwsgierigheid zwaarder door bij  vrouwen dan bij mannen om een STEM keuze te maken. Interesses zijn dan ook de wissel op de toekomst indien we meer vrouwen willen warm maken voor een wetenschappelijke of technische loopbaan. “We moeten jonge vrouwen zo snel mogelijk bewust maken van hun aanwezige interesse voor techniek en wetenschap én hun overtuigen dat dit voor hen ook mogelijkheden biedt voor een boeiend en bloeiend beroepsleven.”

Abstract studie:

STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) enrolments in higher education are declining while the STEM gender gap of female underrepresentation seems to widen. The present study addresses both issues by exploring how the fit between a student’s vocational interests and
the STEM field contributes to a (non-) STEM study choice. Data was collected in the unique setting of an open access and low cost higher education system, which allowed for study of vocational interests without unwanted influence of admission conditions. Specifically, we assessed the interest fit of N = 9162 first-year Belgian university students with (1) the STEM field (i.e., STEM fit) and (2) their specific program of choice (i.e., program fit). Results indicated STEM fit indeed predicted STEM study choice, with a stronger effect in female students. Results also indicated that female students showed a better specific program fit. In order to promote student
STEM enrolment and address the gender gap, the present study therefore advocates a genderspecific approach to attract more students with appropriate interest profiles.

Free download link: https://authors.elsevier.com/c/1dbxrRM4LlcX

Schelfhout, S., Wille, B., Fonteyne, L., Roels, E., Derous, E., De Fruyt, F., & Duyck, W. (in press). How interest fit relates to STEM study choice: Female students fit their choices better. Journal of Vocational Behavior. Impact Factor: 6.065. Ranking Q1

Comments are closed.

Post Navigation