Voor een saai stukje theorie verwijs ik liever door naar een online clip

Onderwijsspecialist en ­vicevoorzitter van NVAO (Nederlands-Vlaamse ­Accreditatie Organisatie) Wouter Duyck is geen voorstander om lessen via ­opnames blijvend ter beschikking te stellen. “De ­perfectionistische student die secuur de lessen volgt en thuis herbekijkt of de werkstudent die zichzelf moet onderhouden en daarnaast een diploma tracht te halen, dat zijn twee groepen die recht hebben op zulke opnames. Maar het gros van onze studenten is nog steeds generatiestudent die op kosten van de maatschappij studeert. En van hen mogen we toch

een bepaald engagement verwachten. Naar de les komen is dan nog de minste inspanning.”

Hoe meer er gestreamd en gefilmd wordt, hoe minder studenten aanwezig zijn ­tijdens de les zelf. “Tot mijn grote teleurstelling. Studenten beweren massaal dat ze én de les bijwonen én de les herbekijken, maar uit onderzoek en de situatie in mijn eigen aula blijkt dat gewoon niet waar te zijn”, zegt Duyck. “Daarenboven is zo’n opgenomen college ook ­minder doeltreffend. De aandacht van de student ­verslapt en zorgt er uiteindelijk voor dat de studietijd vermindert.”

En het studierendement is nu al te laag, zegt de professor cognitieve psychologie. “Over alle richtingen heen slaagt ongeveer 30 procent van de studenten voor alle vakken, tweede zit inbegrepen. Als studenten wegblijven uit de aula’s en leunen op opgenomen colleges, gaat dat percentage nog dalen. En dan gaan de proffen zich vragen stellen bij de examens en de leerstof en dan gaan zij die lat wat lager leggen. Dat is gewoon geen goede zaak voor ons onderwijs.”

Nina Bernaerts

Verschenen in Het Nieuwsblad, 23 augustus 2022, PDF

Comments are closed.

Post Navigation