Nieuwe Feiten – Bepaalt de taal het wereldbeeld?

Zonder the war the mentionen, mogen we stellen dat er tussen de Engelsen en de Duitsers meer ligt dan een zee en een strookje land. Er gaapt ook een taalkloof tussen de Angelsaksen en de Germanen.

Een Britse onderzoeker verklaarde ooit aan de BBC dat beiden gewoon op een verschillende manier aan hun trekken proberen te komen. Britten op indirecte, sluwe en slinkse wijze, Duitsers zijn open en direct.

Onderzoek van de universiteit van Lancaster op tweetaligen suggereert nu dat de manier waarop Duits- en Engelstaligen de wereld bekijken, bepaalt wordt door de grammaticale kenmerken van beide talen.

Beluister hier:

      sapir

Comments are closed.

Post Navigation