Al dat bijklussen, werkt dat?

Nog nooit is er zoveel bijgeklust na de studie- of werkuren. Dat is (voorlopig) goed nieuws voor de economie, maar Read More →

New lab publication in Bilingualism: Language and Cognition

The Word Frequency Effect in First and Second Language Reading by Chinese and Dutch Bilinguals High-frequency (HF) words are processed Read More →

Lezen maakt kinderen slimmer en gelukkiger

De leesvaardigheid van kinderen daalt, maar nog niet eerder was de daling zo sterk. Nederlandse en Vlaamse 15-jarigen gingen binnen Read More →

Recordaantal jongeren werkt tijdens schooljaar

Verdubbeling tussen 2006 en 2023, effect op studieresultaten is nog onduidelijk H et percentage ­jongeren tussen 14 en 25 jaar Read More →

Hoe werd Wouter Duyck de prominentste stem in het onderwijsdebat? 

Hij is liberaal en adviseert minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA). Hij krijgt het verwijt elitair te zijn, maar zelf Read More →

De leerlingenvragenlijst bij de Vlaamse toetsen is essentieel

Geen sterk onderwijs zonder te luisteren naar onze leerlingen, betuigen onderzoekers van het Steunpunt Centrale Toetsen in Onderwijs. Binnenkort komen Read More →

New lab publication in Safety Science

Nudging Safety Behavior in the Steel Industry: Evidence from Two Field Studies   The practice of nudging received much attention in Read More →

Is psychoanalyse pseudowetenschap? “De theorieën van Freud zijn quatsch, maar niet de moderne therapieën

Wat lang werd weggezet als kwakzalverij, groeide uit tot een tak van de psychologie waarvan de werkzaamheid bewezen is. Toch Read More →

Onderwijs klassieke talen – Verdienen Latijn en Grieks nog een reddingsboei?

Terwijl er gesnoeid wordt in het aantal studierichtingen in het secundair onderwijs, komt onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) met een uitzondering Read More →

Ik schreef een boek…

Het Vlaamse onderwijs krijgt het in de media hard te verduren. Geen enkel land gaat even hard achteruit in internationale Read More →