We zijn te naïef geweest over integratie

Jarenlang zette Dirk Van Damme (61) mee de bakens van het Vlaamse onderwijs uit. Wat hij vandaag ziet, baart hem zorgen. ‘Ons taalbeleid voor migrantenleerlingen is in het algemeen te laks geweest.’

Als Dirk Van Damme spreekt, luistert de hele onderwijswereld. Hoewel hij immer genuanceerd formuleert, klinkt er de laatste tijd somberte en urgentie door in zijn tussenkomsten in het onderwijsdebat. De huidige OESO-topman voor onderwijs werkte jarenlang op sleutelposities in het Vlaamse onderwijsbeleid, onder meer als kabinetschef van minister Frank Vandenbroucke (sp.a).

Comments are closed.

Post Navigation