Wij zijn Finland niet

Ook in Franstalig België is er controverse over de brede eerste graad in het middelbaar onderwijs. ‘Centrumlinks verwart gelijkheid met rechtvaardigheid’, zegt Laurent Henquet, onderwijsspecialist van de MR.

Ondanks een stuk of tien onderwijshervormingen in dertig jaar, laat de kwaliteit van het Franstalige onderwijs te wensen over. In internationale rangschikkingen slaan Franstalige leerlingen een modderfiguur, zeker in vergelijking met hun leeftijdgenoten in Vlaanderen. In 2015 kwam toenmalig minister van Onderwijs Joëlle Milquet (CDH) in de Franse Gemeenschap nog maar eens met een groot reddingsplan, het zogenoemde Pacte d’excellence. Na veel gepraat staat de hervorming bijna in de steigers, al valt het nog te bezien of de ambitieuze en dure plannen ook echt zullen worden uitgevoerd….

Verschenen in Knack, 24 januari 2018, https://www.knack.be/nieuws/belgie/laurent-henquet-mr-over-de-nieuwe-onderwijshervorming-nog-meer-absenteisme-en-schooluitval/article-normal-954593.html

Comments are closed.

Post Navigation