De Morgen: ‘Sommige scholen hebben het opgegeven’

Hij noemt zichzelf een hardcore liberaal, maar geldt als de huisideoloog van N-VA voor onderwijs. Een etiket dat hem niet eens deert, zolang professor Wouter Duyck maar gehoor vindt voor zijn cassante ideeën. ‘Onze scholen discrimineren nu de betere leerlingen.’

Drie hoog op een mansardekamer doceert de cognitief psycholoog over de teloorgang van ons onderwijs. “Als we niet opletten,” zegt WouterDuyck, “richten de Marc Couckes van dit land binnenkort dure privéscholen op. Een ambtenaar zoals ik zal zijn zoon daar niet kunnen inschrijven, want ik betaal al hoge belastingen voor het gewone onderwijs: 10.000 euro per kind per jaar gaat er naar onze scholen. Dan mogen we toch wel wat terug verwachten?

Comments are closed.

Post Navigation