Het Laatste Nieuws: “Voor iedereen hetzelfde examen, voor iedereen dezelfde lat”

De kennis van onze leerlingen daalt en de lat in ons onderwijs ligt lager. Hoe keren we het tij? Op alle niveaus wordt daarover nagedacht: van de top tot de basis. Alleen kijkt niet iedereen in dezelfde richting. Zo pleiten almaar meer gezaghebbende stemmen voor een centraal examen, maar wordt dat in de onderwijswereld sceptisch onthaald. “Als ze dat doen, dan stop ik ermee.”

Comments are closed.

Post Navigation