De Tijd: “Vlaanderen niet langer beste van de klas”

Gaat de kwaliteit van ons onderwijs inderdaad achteruit?

Ja. De kwaliteit van het onderwijs is moeilijk te meten omdat Vlaanderen in tegenstelling tot sommige andere regio’s en landen geen centraal examen kent op het einde van het middelbaar onderwijs. Maar de driejaarlijkse internationale PISA-ranking vergelijkt de Vlaamse leerlingen wel met leeftijdsgenoten. Uit het jongste PISA-onderzoek bleek dat Vlaanderen er voor wiskunde op achteruitgaat en voor wetenschap licht daalt.

Ook uit andere testen blijkt dat Vlaamse leerlingen het minder goed doen. Zo bleek eind vorig jaar uit de internationale PIRLS-studie dat het gemiddelde niveau voor begrijpend lezen in het vierde jaar lager onderwijs in tien jaar tijd fors gedaald is. Zowel de sterke als de zwakkere leerlingen gaan er in die resultaten op achteruit. Vijftien jaar geleden haalde een leerling op de drie het topniveau voor wiskunde, nu is dat nog een op de vijf. Een steeds grotere groep leerlingen haalt de minimumniveaus niet.

Comments are closed.

Post Navigation