Knack: Je kunt nooit te veel talent hebben in het onderwijs

Cognitief psycholoog Wouter Ducyk (UGent) ziet geen tegenstelling tussen ‘welbevinden’en’excelleren’ op school. ‘Een kansarm kind dat te horen krijgt dat een zes op tien goed is, is twee keer slachtoffer.’

Kan onderwijs een rol spelen in kinderarmoedebestrijding?

WOUTER DUYCK: Zeker. Meer zelfs, het gratis staatsonderwijs is juist ingevoerd om de sociale mobiliteit te bevorderen. In Vlaanderen hebben we lang uitgemunt in die sociale mobiliteit: op Finland na hebben nergens zo veel kinderen een hoger diploma dan hun ouders. Maar wat zo goed is gelukt met onze autochtone kwetsbare mensen, mislukt nu met de allochtone kwetsbare mensen. Dat ligt aan de te lage verwachtingen. Het is goed om begrip te hebben voor de moeilijke thuissituatie van sociaal kwetsbare leerlingen, maar daaruit concluderen dat zij tevreden mogen zijn met een zes op tien, is compleet verkeerd.

(verschenen in Knack, 20 juni 2018, https://www.knack.be/nieuws/belgie/onderwijs-schrijnend-dat-welbevinden-en-excelleren-als-aan-elkaar-tegengesteld-worden-gezien/article-normal-1163213.html?utm_campaign=Echobox&utm_medium=social_knack&utm_source=Facebook#Echobox=1529420466)

Comments are closed.

Post Navigation