Het Laatste Nieuws: “‘t Is weer de schuld van Crevits. Calimerogedrag”

Het eerste deel van ons onderwijsdossier, waarin we aantoonden dat het bergaf gaat met de kennis van de Vlaamse leerlingen, heeft meteen voor een politieke rel gezorgd. Als we het niveau weer op peil willen krijgen, dan zal het volgens N-VA-voorzitter De Wever toch van zíjn partij moeten komen. “Calimerogedrag”, reageert minister Crevits (CD&V).

“Na lectuur over de achteruitgang van het Vlaams onderwijsniveau staat het voor mij vast: we moeten de onderwijslijn van N-VA volgende legislatuur sterker doordrukken.” Bart De Wever stuurde die tweet zaterdagmiddag de wereld in, na het lezen van onze weekendkrant. Hij verwees daarbij specifiek naar de uitspraken van de Gentse professor Wouter Duyck, die waarschuwt dat zich in het lager onderwijs een ramp aan het voltrekken is. “Men doet veel inspanningen voor

zij die het moeilijk hebben, maar de neergang aan de bovenkant van ons onderwijs (het niveau van de beste leerlingen, red.) wordt straal genegeerd”, aldus de professor. Dat kon N-VA, die aldoor zwaait met een pleidooi om te ‘durven excelleren’, niet laten passeren.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) reageerde meteen gepikeerd. “Vreemde tweet, na vier jaar samen regeren en ‘historische’ oplossingen vinden, waarbij N-VA nooit nalaat haar grote aandeel te benadrukken”, klonk het. “Eigenlijk vind ik dit gewoon deloyaal”, zucht de minister aan de telefoon. “Bij elke beslissing die we nemen, hoor ik dat N-VA rondbelt om te spinnen welk belangrijk aandeel ze gehad hebben in de hervorming. In een interview met Knack, twee jaar geleden, jubelde De Wever zelfs dat de onderwijshervorming een homerun was, dat alles wat N-VA belangrijk vond erin zat. Dan twee jaar later zeggen – op basis van iets wat we al lang wisten, hè, namelijk dat de resultaten achteruitgaan – dat het is omdat N-VA haar lijn niet harder heeft kunnen doordrukken? Dat het de schuld is van Crevits? Dat aanvaard ik niet, dat is calimerogedrag.”

Trots

Dat neemt niet weg dat Crevits zelf ook bezorgd is over de dalende kennis van onze jeugd. “Dat is net één van de redenen waarom we tien jaar geleden gestart zijn met de hervorming van het secundair onderwijs. Aan het begin van

deze legislatuur had ik de niet-evidente opdracht om het akkoord van de vorige legislatuur uit te voeren. Ik heb dat gedaan, we zijn erdoor geraakt, we hebben een akkoord – net als over de eindtermen. Ik vind dat ik trots mag zijn op mijn parcours. En van de minister-president (N-VA’er Geert Bourgeois, red.) hoor ik eigenlijk hetzelfde.”

Bij De Wever benadrukt men dat de tweet geen kritiek was op Crevits en dat de partij wel degelijk achter de besliste hervormingen staat. “We waarschuwen er gewoon al jaren voor dat de kwaliteit achteruitgaat. Vaak zie je dat men niet wil ingaan tegen de koepels, terwijl die geregeld hervormingen doordrukken die het onderwijs niet ten goede komen: minder aandacht voor grammatica, minder begrijpend lezen, wiskundige formules die leerlingen niet meer moeten kennen. Daar moeten we nog sterker tegen ingaan. Veel leerkrachten staan daar ook niet achter.” De N-VA zit daarmee overigens op dezelfde lijn als Open Vld.

Stempel

Maar nog sterker je stempel drukken dan je sowieso al doet, als grootste regeringspartij? Dat kan alleen als N-VA zelf achter het stuur kruipt. Volgens politicoloog Carl Devos zal de volgende onderwijsminister dan ook een N-VA’er zijn, al wil de partij zelf daarover nog geen voorafnames doen. “Alles hangt af van de verkiezingsresultaten”, klinkt het bij de top. “Maar voor ons is onderwijs inderdaad een belangrijke, zo niet de belangrijkste Vlaamse bevoegdheid.” Al kan het ook zonder eigen minister, klinkt het. “We zouden bepaalde hervormingen in het regeerakkoord veel duidelijker kunnen omschrijven en uitgebreider op voorhand vastleggen”, zegt Vlaams Parlementslid Koen Daniëls, onderwijsexpert van de partij. Al voegt hij er ook aan toe dat N-VA zeker haar verantwoordelijk niet zal ontlopen, mocht de onderwijsportefeuille in mei of juni bij de partij ‘belanden’.

In dat geval zal zijn partij wel moeten onderhandelen met de door haar zo verguisde koepels. Geen probleem, volgens Daniëls. “Voor ons zijn de scholen de echte partners. We zijn ook niet tegen dé koepels. Er zijn er die echt inhoudelijk werken en naar de scholen luisteren.” N-VA ergert zich vooral aan de top van het katholiek onderwijs, “die met Lieven Boeve zijn greep op de scholen vergroot heeft en veel meer oplegt van bovenaf”.

Of de felle profilering van N-VA een voorbode is om de post van onderwijsminister te claimen, valt dus af te wachten. In 2014 heeft ze dat in ieder geval niét gedaan, valt te horen bij CD&V. Nochtans trok De Wever in 2013 al het debat naar zich toe, toen hij voor de camera’s de onderwijshervorming van Pascal Smet (sp.a) torpedeerde. CD&V was dan ook verbaasd dat ze uiteindelijk én Welzijn én Onderwijs kon binnenhalen. “Ofwel is dat met voorbedachten rade: er lagen immers heel wat moeilijke dossiers op de

plank die nu opgelost zijn. Vanaf de zijlijn is het makkelijker om daar kritiek op te geven. Ofwel hebben wij gewoon goed onderhandeld”, lacht een CD&V’er.

Wie in ieder geval wél kandidaat is, is minister Crevits zelf. “Als ik de kans krijg, dan teken ik voor een tweede termijn, ja.”

ASTRID ROELANDT

(verschenen in Het Laatste Nieuws, 3 september 2018, PDF)

Comments are closed.

Post Navigation